Produktu kategorijas moduļa turpinājums

Eļļas skrūves kompresori

L-sērijas kompresori nodrošina patērētājus ar augstas kvalitātes saspiestu gaisu. L-sērijas kompresoru modeļi nodrošina ražību no 0.24 līdz 42.7 m3/min. Ir iespējams ieregulēt gaisa spiedienu no 5 līdz 13 bar.
Uzzināt vairāk