Produktu kategorijas moduļa turpinājums

Puspagrieziena vārsti

Pielietojums:
-Ūdensapgādei un notekūdeņiem;
-Apkures sistēmām un inženierkomunikācijām;
-Vakuumsistēmām;
-Birstošiem un kоrozīviem produktiem;
-Pārtikas rūpniecībai;
-Farmācijas rūpniecībai;
-Krāsu un šķidinātāju transportam;
-Kuģu būvniecībai;
-Papīra ražošanai un pārstrādei u.c.
Uzzināt vairāk