Produktu kategorijas moduļa turpinājums

Mobilās filtrācijas iekārtas

Portatīvā metināšanas dūmgāzu nosūce pievienojama pie metināšanas sprauslas vai nosūces sprauslas, kas nosūc metināšanas izgarojumus un filtrē tos.
Uzzināt vairāk
Ražotāja Nederman FilterCart Original filtrācijas (aspirācijas) iekārta paredzēta kā mobils filtrs, kas speciāli konstruēts smaku un šķaidītāju izgarojumu filtrēšanai.
Uzzināt vairāk
Ražotāja Nederman FilterCart W3 paredzēts kā mobils filtrs, kas speciāli konstruēts smaku un šķaidītāju izgarojumu filtrēšanai.
Uzzināt vairāk
Ražotāja Nederman FilterBox ir daudzveidīgi kombinējams filtrs putekļu un dūmgāzu filtrēšanai.
Uzzināt vairāk
Ražotāja Nederman FilterBox ir daudzveidīgi kombinējams filtrs putekļu un dūmgāzu filtrēšanai. Filtrs komplektējams gan kā mobila, gan kā stacionāra filtra iekārta, stiprināma pie grīdas vai sienas.
Uzzināt vairāk
Ražotāja Nederman paredzēts kā mobils filtrs, kas speciāli konstruēts smaku un šķaidītāju izgarojumu filtrēšanai.
Uzzināt vairāk