Produktu kategorijas moduļa turpinājums

Virsmu un tās kvalitātes mērinstrumenti

Pārklājumu biezuma mērītāji, kas darbojas gan uz magnētiskām, gan nemagnētiskām virsmām.
Uzzināt vairāk
Pārklājumu biezuma mērītāji, kas darbojas gan uz magnētiskām, gan nemagnētiskām virsmām.
Uzzināt vairāk
Pārklājumu biezuma mērītāji, kas darbojas gan uz magnētiskām, gan nemagnētiskām virsmām.
Uzzināt vairāk
Digitālais virsmas rupjuma mērītājs, ko izmanto virsmu sagatavošanas procesā.
Uzzināt vairāk
Virsmas rupjuma noteicējs, ko izmanto virsmu sagatavošanas procesā.
Uzzināt vairāk
Nosaka relatīvo gaisa mitrumu, nosaka rasas punktu u.c.
Uzzināt vairāk