Indutek LV adrese un kontakti

Birojs

Mārtiņš Klegeris
Direktors/Valdes loceklis

Lilita Tautvida
Galvenā grāmatvede/Valdes locekle

Ligita Engaličeva
Pārdošanas asistente

Ventilācija
un apkure

Ainārs Vizulis
AVK nodaļas vadītājs

Raimonds Belickis
AVK Projektu vadītājs

Metināšanas
iekārtas

Edvarts Kalniņš
MI Projektu vadītājs

Uldis Kļaviņš
MI Tirdzniecības pārdevējs


Aigars Sondors

MI Elektronikas inženieris

Virsmu apstrāde

Pēteris Fībigs
VA Projektu vadītājs

Ūdensapgāde
kanalizācija

Gints Vītols
ŪK nodaļas vadītājs


Edgars Uzoliņš

ŪK Projektu vadītājs

Kaspars Ķenģis
ŪK Projektu vadītājs

Rūpnieciskie
cauruļvadi

Edgars Uzoliņš
RCA Projektu vadītājs

Iekārtas
rūpniecībai

Artūrs Čumarovs
RI Projektu vadītājs

RI
serviss

Edvarts Kalniņš
SE nodaļas vadītājs

Vladimirs Čalovs
SE nodaļas Mehāniķis

Noliktava

Oļegs Kobiņecs
NOL vadītājs

Gaļina Guzņajeva
NOL Pārzine


Uldis Veide

NOL darbinieks


Jānis Galmins

Ekspeditors

Kontakti

+ 371 67804949
+ 371 29468202

office@indutek.lv

Darba laiks

Pirmdiena - Ceturtdiena
08:30 - 17:30

Piektdiena
08:30 - 16:30

Sestdiena - Svētdiena
BRĪVS

SIA "Indutek LV"

Reģ.Nr. 40003251246

Juridiskā adese:
Katoļu iela 15-3A, Rīga, LV-1003

Faktiskā adrese:
Piedrujas iela 7 k-4, Rīga, LV-1073

Norēķinu informācija

Luminor Bank AS
NDEALV2X
LV68NDEA0000080138303

SEB Banka AS
UNLALV2X
LV43UNLA0034106643100